Bębny

Rytmy, których się uczyliśmy:

 1. Morybajasa (Roman)

 2. Soliba (Roman, Janusz)

 3. Balakulandian (Roman)

 4. ... (Roman)

 5. Efun (Janusz)

 6. Sofa (Janusz)

 7. Soro (Roman)

 8. Sinte (Sasin, Mariusz, Roman)

 9. Madan (Mariusz)

 10. Soli (Roman, Mariusz)

 11. Djole (Roman)

Soliba

Djembe

 1. solobegeleidingen 1 (można dołożyć jeden B i będzie wersja modern)

 2. solobegeleidingen 2

 3. Basis djembe 1 (można dołożyć 3 B)

User

 1. frase 1 (start od ostatniego slapu)

 2. frase 2

 3. frase 3

 4. frase 4

 5. frase 8

 6. solobegeleidingen 1, sygnał, frase 2, frase 3, frase 4, frase 8, (przydałby się sygnał i składowa dłużej)

Download:

Balakulandjan

|B.oo|..x.|B.oo|..x.| D1a

|B.oo|..x.|..oo|.Bx.| D1b

|B.oo|..x.|..oo|.BxB| D1c

|B.xx|.Bxx|B.xx|ooxx| D2a

|....|....|..xx|ooxx| D2b

|.x.x|ooxx|..xx|ooxx|

|x..x|x.oo|x..x|x.oo| D3a

|x.Bx|x.oo|x.Bx|x.oo| D3b

|xBBx|x.oo|xBBx|x.oo| D3c?

|xBBx|xBoo|xBBx|xBoo| D3d


Sygnał

|F.xx|.x.o|o.x.|oo..|

|F . S S |. S . T |T . S . |T T . . |

|Ma TeBa| Na Me|Di Ła |SyNy |

Sygnał + Break + Sygnał

|F.xx|.x.o|o.x.|ooB.|

|B..x|.xoo|x.x.|..B.|

|B..x|.xoo|xoox|x.B.|

|B..x|.xoo|x.x.|..B.|

|B..x|.xoo|xoox|x.F.| F=ox

|B...|..F.|B...|....|

|ooxo|oxoo|x...|..F.|

|B...|..F.|B...|....|

|ooxo|oxoo|x...|..F.|

|B...|..F.|B...|....|

|ooxo|oxoo|x...|..F.|

|B..x|.xoo|xoox|x.F.|

|F.xx|.x.o|o.x.|oo..|


{Roboczo

|B . . x |. x o o |x o o x |. . ox . | F=ox}

Download:

Fefo

Download:

Sofa (Janusz)

|x--x|x-oo|x--x|x-oo| 1

|B---|B---|B---|oooo| 2

|ooxx|--x-|oo-x|B-x-| 3


|o---|o---|o---|o---| K


|v-v-|v-v-|v-v-|v-v-| S

|o---|----|o-o-|----|


|----|----|----|--vv| S BRAKE

|----|----|----|--oo|

|vv-v|v-v-|v-v-|v-v-|

|oo--|----|o-o-|----|


|v-v-|v-v-|v-v-|v-v-| D

|o---|--o-|o-o-|o-o-|


|----|----|----|--vv| D BRAKE

|----|----|----|--oo|

|vv-v|v-v-|v-v-|v-v-|

|oo--|--o-|o-o-|o-o-|


Soro

by Roman (Składowa nietradycyjna)

|oo-x|--x-|oo-x|--x-| A

|oo-x|--x-|oo-x|--x-| A

|oo-x|--x-|oo-x|--xo| A+B

|oo-x|--x-|oo-x|--xo| A+B

|oo-x|--x-|oo-x|--xo| A+B

|oo-x|--x-|oo-x|--xo| A+B

|oo-x|--xo|oo-x|--xo| B

|oo-x|--xo|oo-x|--xo| B


|oo-x|-x-x|oo-x|-x-x| ?

|F-xx|-xo-x|o-xo|-x-| ?

(F=xx)

|F-xx|-x-o|o-x-|oo--| Syg.?

(F=ox)Download:

Sinte

Mariusz

|B...|B...|o.o.|oo..|

|ooxx|B...|B..x|B...|

Roman

|<>.>|<. Grove / Swing

|oo.x|B.x.|B..x|B.x.| 1a

|oo.x|B.x.|B.ox|oox.| 1b

|ooxx|..xx|ooxx|B.xx| 2a

|ooxx|.Bxx|ooxx|B.xx| 2b

|oo..|B...|B...|oo..| 3a

|oo..|B...|B...|ooxx| 3b


|ooxx|BBxx|ooxx|BBxx| Ćw.?


|.Bxx|.xx.|F.oo|.oo.|? SYG

|.lpl|.pl.|2.pl|.lp.|?

F=oo

|.Bx.|.x.x|.Bx.|.x.x| BREAK

|.Bxx|.Bxx|.Bxx|.Bxx|


|....|....|o.o.|....| K

|....|o.o.|....|o.o.| S

|oo.o|....|....|....| D

|lp.l|p


|....|....|o.o.|....| K

|....|....|....|o.o.| S

|oooo|o.o.|....|....| D

Wersja z https://www.youtube.com/watch?v=2MKIrIKn5nE

|..oo|....|....|....| K

|....|o.o.|V...|....| S

|oo..|....|..oo|.oo.| D


|..oo|....|..oo|....| K

|....|o.o.|V...|o.o.| S

|oo..|....|....|....| D

Madan

Djembe (Mariusz)

|B.oo|.Bx.|B.oo|.Bx.| D1

|xx.B|..B.|xxx.|B.oo| D2

|B.xo|.ox.|B.x.|.Bx.| D3a

|B.xo|oox.|B.x.|.Bx.| D3b

|xx..|.Bxx|Bxx.|oooo| D4 (to chyba jest solo?)

Dunduns (Mariusz) - wersja tylko na start

|o...|o...|o...|....| K

|...o|.o..|o.o.|....| S

|o...|....|....|o.o.| D

Dunduns (Mariusz)

|....|o...|o...|....| K

|...o|.o..|o.o.|....| S

|o...|....|....|o.o.| D

(... pariba bank bank - K+S)

|. . . . |o . . . |o . . . |. . . . | K

Ri Ba

|. . . o |. o . . |o . o . |. . . . | S

Pa Ba Ba Nk

|o . . . |. . . . |. . . . |o . o . | D


Soli III

|S . T|S . .|S . T|S . .| D1

|p . p|l . .|p . p|l . .|


|S . .|S T T|S . .|S T T| D2

|p . .|l p l|p . .|l p l|


|T T .|. . .|T T B|. B .| D3

|p l .|. . .|p l p|. p .|


Soli (Mariusz) "pa pi ta"

|x.o|xB.|x.o|xB.| D1

|p.p|l..|p.p|l..|

|oox|B.x|B.x|B.x| D2

|plp|l.l|p.p|l.l|

Solo

|B.x|.oo|B.x|oox|

Sygnał

|oo. o|o . o|o . o|o . .| SYG

|pl. p|l . l|p . p|l . .|

Offbeat 1 składowa z basami (Roman)

|B . S|B T S|B . S|B T S|

|p . p|l P l|p . p|l P l|

1 składowa z basami (Roman)

|S B T|S B .|S B T|S B .|

|p l p|l P .|p l p|l p .|

Spróbować (Roman)

|S . T|S . .|S . T|S . .| D1

|p . p|l . .|p . p|l . .|

|. . S|. T S|. . S|. T S| D2

|. . p|. P l|. . p|. P l|

Dunduny

1 metoda (Mariusza)

|...|...|o..|...| K

|...|.o.|...|...| S

|o.o|...|..o|o.o| D

2 metoda (można na zmianę z 1wszą)

|...|.oo|...|...| K

|...|...|o..|...| S

|o.o|...|..o|o.o| D

Sangban tradycyjnie (solo)

|v.v|.v.|v.v|v.v|

|o..|.x.|x..|o..| S

Sposób Agaty

|...|.o.|o..|...| K

|o..|...|...|o..| S

|..o|...|..o|..o| D

Sposób ZGJ

|...|.oo|...|...| K

|o..|...|o..|o..| S

|..o|...|..o|..o| D

Download:

Djole

by Roman Rozenberger https://djembe.zgora.pl/

(grać szybko i kwadratowo - bez przesunięć)

|BBoo|BBxx|BBoo|BBxx| Ćw.

|plpl|plpl|plpl|plpl|


|B-oo|B-xx|B-oo|B-xx| D1a

|p-pl|p-pl|p-pl|p-pl|

|p-lp|l-pl||p-lp|l-pl


|--oo|--xx|--oo|--xx| D1b


|B--o|o---|B---|oooo| D2a

|p--l|p---|p---|plpl|

|oo-o|o---|B---|B---|

|pl-l|p---|p---|p---|


|B--o|o--o|o---|oooo| D2b

|p--l|p--l|p---|plpl|

|oo-o|o---|B---|B---|

|pl-l|p---|p---|p---|


|B--o|o---|B---|oooo|

|oo-o|o---|B---|B---|

|B--o|o---|B---|oooo|

|oo-o|o---|B---|B---|

|B--o|o--o|o---|oooo|

|oo-o|o---|B---|B---|


Sygnał

|F-oo|-o-o|o-o-|o---|

(F=oo)


Kiedy grać sygnał - podkreślone

|B-oo|B-xx|B-oo|B---| D1

|B--o|o---|B---|oooo| D2

|oo-o|o---|B---|B---|

lub ?

|B--o|o---|B---|oooo| D2?

|oo-o|o---|B---|B---| ?


Eszofmo gramy 5 razy (nieparzyście)


Sygnał

|F-oo|-o-o|o-o-|o---|

Brake

|FF--|----|FF--|----|

|----|----|----|----|

|FF--|----|FF--|----|

Out

|----|--3o|x-3o|x---|

(F=xx, 3o=ooo w miejsce --)


Dundun

|--oo|--oo|--oo|--oo| K

|----|o---|----|o---| S

|o---|----|o---|----| D

gdy szybko

|--o-|--o-|--o-|--o-| K

|----|o---|----|o---| S

|o---|----|o---|----| D


Dundun

Balakulandjan = Soli Lent

K |o---|o---|o---|o---|

S |----|----|--o-|o---|

D |o---|--o-|o---|--o-|


K |o---|o---|o---|o---|

D |o---|--o-|o---|--o-|

S |----|----|--o-|o---|

Moribayasa by Agata

K |----|o---|----|o---|

S |o---|----|--o-|o-o-|

D |o---|--o-|o---|--o-|


K |----|o---|----|o---|

D |o---|--o-|o---|--o-|

S |o---|----|--o-|o-o-|

Soliba by Ritmes uit Baro

K |o---|o---|o---|o---|

S |v---|v---|v-o-|o---|

D |----|----|--oo|-oo-|


K |o---|o---|o---|o---|

D |----|----|--oo|-oo-|

S |v---|v---|v-o-|o---|

Soliba by Agata

K |o---|o---|o---|----|

S |----|----|--o-|o---|

D |----|----|--oo|-oo-|


K |o---|o---|o---|----|

D |----|----|--oo|-oo-|

S |----|----|--o-|o---|

Ćwiczenia:

Ćw. Małe Clave

|1231|2312|1231|2312|

|1..1|..1.|1..1|..1.|

Download:

Ćw. Polirytmia

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Ćw. TaKeTiNa (Janusz)

Djembe 1

|S . . S |S . T T |S . . S |S . T T |

|p . . l |p . p l |p . . p |l . p l |

|Ba Ka|Na KuDu|Ba Ka|Na KuDu|

Djembe 2

|. . T T |. . S S |. . T T |. . S S |

|. . p l |. . p l |. . p l |. . p l |

Call

|F . S S |. S . T |T . S . |T T . . |

|Ma TeBa| Na Me|Di Ła |SyNy |

Download:

Muzyka bębniarska:

BY DJEMBE LOOPS

Rhythms

Here are the 5 most popular rhythms for Autumn 2021:

Sinte Djembe

Sinte Dunduns

Sinte Djembe and Dundun

Foli

Kakilambe Mariusz

Madan

African Dance with Sissy Pintela (YEELEN) - MENDIANI