Ćwiczenia

Ćwiczenia Doroty

Ćw. Dorota - trójkowe

|B o - |B o - |B o B |B o - |

|p l - |l p - |p l p |l p - |

|l p - |p l - |l p l |p l - |

9/8

|B o B |B o - |B o - |B o B |B o - |B o - |

|p l p |l p - |p l - |l p l |p l - |l p - |


|o B - |o B - |o B o |o B - |

|p l - |l p - |p l p |l p - |

|l p - |p l - |l p l |p l - |

9/8

|o B o |o B - |o B - |o B o |o B - |o B - |

|p l p |l p - |p l - |l p l |p l - |l p - |


Ćwiczenie ala intro i składowa w sofie?

|B - O B |- O B - |O B - O |B - O O |B - O B |- O B - |xxX X X |X - O - | Sofa intro

|O - X O |- X O - |X O - X |O - X O |O - X O |- X O - |xxX X X |X - X - | Sofa

|p - p l |- l p - |p l - l |p - p l |p - p l |- l p - |

|B - O B - O B - O B - O B O O B - O |

Zapis trójkowy 9/8

|B - O |B - O |B - O |B - O |B O O |B - O |


Ćwiczenie flemów ?

|B - Xx- |O - Xx- |B - Xx- |O - Xx- |


|O - - X |- Ox- X |O - - X |- Ox- X |

|B - - X |- Ox- X |O - - X |- Ox- X |

Ćwiczenie rozgrzewka

|1 2 3 4

|O - X - O - X - O - X - O - X B O O X X O O X - |


Zapis trójkowy

|O - X |- O - |X - O |- X - |O - X |B O O |X X O |O X - |

|p - p |- p - |p - p |- p - |p - p |l p l |p l p |l p - | na prawą

|l - l |- l - |l - l |- l - |l - l |p l p |l p l |p l - | na lewą


Na zmianę (z rolką)

|O - X |- O - |X - O |- X - |O - X |B ooo |X X O |O X - |

|p - p |- p - |p - p |- p - |p - p |l plp |l p l |p l - | na prawą

|l - l |- l - |l - l |- l - |l - l |p lpl |p l p |l p - | na lewą


Zapis czwórkowy na prawą lub lewą rękę

|O - X - |O - X - |O - X - |O - X B |

|O O X X |O O X - |O - X - |O - X - |

|O - X - |O - X B |O O X X |O O X - |


Na zmianę (z rolką)

|O - X - |O - X - |O - X - |O - X B |

|ooo X X |O O X - |O - X - |O - X - |

|O - X - |O - X B |ooo X X |O O X - |


Ćwiczenie

|O O O X X X - B X O O X O O X X X X |

|p l p l p l - l p l p l o l p l p l |

Zapis trójkowy

|O O O |X X X |- B X |O O X |O O X |X X X |

|p l p |l p l |- l p |l p l |p l p |l p l |


Wstęp do trudnego ćwiczenia z rolką - chyba to co powyżej ale z zamianą rąk?

|- B xxx X X O O X X X |

|- l plp l p l p l p l |

Zapis trójkowy

|- B xx|x X X |O O X |X X - | ?

|- l pl|p l p |l p l |p l - | ?


|O O O |X X X |- B xx|x X X |O O X |X X - |

|p l p |l p l |- l pl|p l p |l p l |p l - |

|l p l |p l p |- p lp|l p l |p l p |l p - |


Ćwiczenie ala Djole

|B B O O |B B X X |B B O O |B B X X |

|B - X X |B - X X |O - X X |O - X X | ?

|B X X |B X X |O X X |O X X | ?


Ćwiczenia Dunduny tradycyjne

|x - x x |- x x - |

|- - - - |- - - - |

|O - O O |- O O - |

|O - O O |- - - - |

|- - O O |- - - - |

|- - - - |- O O - |

|- - O - |- - O - |

|- - - O |- O - - |

|O - - - |- - O - | do wariacji w Moribayassa D

|O - - - |- - O - |


|- - - - |- - - - |

|- o - o |- - - - |

|o - - - |o - - - |

|o - - - |- - o - |

|o - - - |o - o - | ala Tiriba D

|- - - - |- - - - |

Ćwiczenia:

Ćw. Małe Clave

|1231|2312|1231|2312|

|1..1|..1.|1..1|..1.|

Download:

Ćw. Polirytmia

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3


o---o---o---
o--o--o--o--

Zapis czwórkowy

|o---|o---|o---|
|o--o|--o-|-o--|

Zapis trójkowy

|o--|-o-|--o|---|
|o--|o--|o--|o--|


Ćw. TaKeTiNa (Janusz)

Djembe 1

|S . . S |S . T T |S . . S |S . T T |

|p . . l |p . p l |p . . p |l . p l |

|Ba Ka|Na KuDu|Ba Ka|Na KuDu|

Djembe 2

|. . T T |. . S S |. . T T |. . S S |

|. . p l |. . p l |. . p l |. . p l |

Call

|F . S S |. S . T |T . S . |T T . . |

|Ma TeBa| Na Me|Di Ła |SyNy |

Download:

Ćw. Ćwiczenie do trójkowych, np soli (pa pi ta). (Roman rec. 287)

|x.o|x..|x.o|x..|

|x..|xoo|x..|xoo|

|x.o|x.B|x.o|x.B|

|B.x|x.B|B.o|o.B| ?

|BB.|xx.|BB.|oo.| ?

|.BB|.xx|.BB|.oo| ?