Ćwiczenia

Ćwiczenia:

Ćw. Małe Clave

|1231|2312|1231|2312|

|1..1|..1.|1..1|..1.|

Download:

Ćw. Polirytmia

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3


o---o---o---
o--o--o--o--

Zapis czwórkowy

|o---|o---|o---|
|o--o|--o-|-o--|

Zapis trójkowy

|o--|-o-|--o|---|
|o--|o--|o--|o--|


Ćw. TaKeTiNa (Janusz)

Djembe 1

|S . . S |S . T T |S . . S |S . T T |

|p . . l |p . p l |p . . p |l . p l |

|Ba Ka|Na KuDu|Ba Ka|Na KuDu|

Djembe 2

|. . T T |. . S S |. . T T |. . S S |

|. . p l |. . p l |. . p l |. . p l |

Call

|F . S S |. S . T |T . S . |T T . . |

|Ma TeBa| Na Me|Di Ła |SyNy |

Download:

Ćw. Ćwiczenie do trójkowych, np soli (pa pi ta). (Roman rec. 287)

|x.o|x..|x.o|x..|

|x..|xoo|x..|xoo|

|x.o|x.B|x.o|x.B|

|B.x|x.B|B.o|o.B| ?

|BB.|xx.|BB.|oo.| ?

|.BB|.xx|.BB|.oo| ?

Ćw. Dorota - trójkowe

1

|Bo-|Bo-|BoB|Bo-|
|pl-|lp-|plp|lp-|

2

|Bo-|Bo-|BoB|Bo-|
|lp-|pl-|lp
l|pl-|

3

|BoB|Bo-|Bo-|BoB|Bo-|Bo-|
|plp|lp-|pl-|lpl|pl-|lp-|

4

|oB-|oB-|oBo|oB-|
|pl-|lp-|plp|lp-|

5

|oB-|oB-|oBo|oB-|
|lp-|pl-|lpl|pl-|

6

|oBo|oB-|oB-|oBo|oB-|oB-|
|plp|lp-|pl-|lpl|pl-|lp-|

----------------

|---|---|---|---|

|plp|lpl|plp|lpl|

|lpl|plp|lpl|plp|