Sztoj pa moru

4 Sztoj pa moru


madan

Dunduns (Mariusz)

|....|o...|o...|....| K

|...o|.o..|o.o.|....| S

|o...|....|....|o.o.| D


Sztoj pa moru - Na dwa bębny szamańskie

może polirytmia lub solibatrójki 12/8

S |----|o--o|--o-|o---|o--o|--o-|o---|o--o|--o-|o---|o--o|--o-|o---|o--o|--o-|

D |----|o---|o---|o---|o---|o---|o---|o---|o---|o---|o---|o---|o---|o---|o---|

czwórki 4/4

|---x|o-x-|-xo-|x--x|o-x-|-xo-|x--x|o-x-| nie

S |o--o|--o-|o--o|--o-|o--o|--o-|o--o|--o-|

D |o---|o---|o---|o---|o---|o---|o---|o---|

trójki

S |o---|o--o|--o-|o---|o--o|--o-|o---|o--o|--o-|o---|o--o|--o-|o---|o--o|--o-|

D |o---|o---|o---|o---|o---|o---|o---|o---|o---|o---|o---|o---|o---|o---|o---|


D |-xo|-x-|-xo|-xo|-x-|-xo|-xo|-x-|-xo|-xo|-x-|-xo|-xo|-x-|-xo|-xo|-x-|-xo|-xo|-x-| obiecujące ale trzeba

D |o-x|--x|o-x|--x|o-x|--x|o-x|--x|o-x|--x|o-x|--x|o-x|--x|o-x|--x|o-x|--x|o-x|--x| sprawdzić każde przesunięcie

D |--x|o-x|--x|o-x|--x|o-x|--x|o-x|--x|o-x|--x|o-x|--x|o-x|--x|o-x|--x|o-x|--x|o-x| najlepsze i najtrudniejsze

S |o--|-o-|-o-|-o-|o--|-o-|-o-|-o-|o--|-o-|-o-|-o-|o--|-o-|-o-|-o-|o--|-o-|-o-|-o-|

D |o--|-o-|--o|---|o--|-o-|--o|---|o--|-o-|--o|---|o--|-o-|--o|---|o--|-o-|--o|---|

czwórki

S |o--o|--o-|o--o|--o-|o--o|--o-|o--o|--o-|

D |o---|o---|o---|o---|o---|o---|o---|o---|

...

End trójki

|o---|o--o|--o-|

|o---|o---|o---|