Djole

Djole

by Roman Rozenberger https://djembe.zgora.pl/

(grać szybko i kwadratowo - bez przesunięć)

|BBoo|BBxx|BBoo|BBxx| Ćw.

|plpl|plpl|plpl|plpl|


|B-oo|B-xx|B-oo|B-xx| D1a

|p-pl|p-pl|p-pl|p-pl|

|p-lp|l-pl||p-lp|l-pl


|--oo|--xx|--oo|--xx| D1b


|B--o|o---|B---|oooo| D2a

|p--l|p---|p---|plpl|

|oo-o|o---|B---|B---|

|pl-l|p---|p---|p---|


|B--o|o--o|o---|oooo| D2b

|p--l|p--l|p---|plpl|

|oo-o|o---|B---|B---|

|pl-l|p---|p---|p---|


|B--o|o---|B---|oooo|

|oo-o|o---|B---|B---|

|B--o|o---|B---|oooo|

|oo-o|o---|B---|B---|

|B--o|o--o|o---|oooo|

|oo-o|o---|B---|B---|


Sygnał

|F-oo|-o-o|o-o-|o---|

(F=oo)


Kiedy grać sygnał - podkreślone

|B-oo|B-xx|B-oo|B---| D1

|B--o|o---|B---|oooo| D2

|oo-o|o---|B---|B---|

lub ?

|B--o|o---|B---|oooo| D2?

|oo-o|o---|B---|B---| ?


Eszofmo gramy 5 razy (nieparzyście)


Sygnał

|F-oo|-o-o|o-o-|o---|

Brake

|FF--|----|FF--|----|

|----|----|----|----|

|FF--|----|FF--|----|

Out

|----|--3o|x-3o|x---|

(F=xx, 3o=ooo w miejsce --)


Dundun

|--oo|--oo|--oo|--oo| K

|----|o---|----|o---| S

|o---|----|o---|----| D

Wariacja od Djembe Guru Djole Dunun Reference

|--oo|--oo|--oo|--oo| K

|--oo|--oo|--oo|--oo|

|----|o---|----|o---| S

|----|o---|----|o---|

|o---|----|o-o-|----| D

|o---|----|oo--|----|


|--oo|--oo|--oo|--oo|--oo|--oo|--oo|--oo| K

|----|o---|----|o---|----|o---|----|o---| S

|o---|----|o-o-|----|o---|----|oo--|----| D

gdy szybko

|--o-|--o-|--o-|--o-| K

|----|o---|----|o---| S

|o---|----|o---|----| D