Soliba

Soliba

Djembe

  1. solobegeleidingen 1 (można dołożyć jeden B i będzie wersja modern)

  2. solobegeleidingen 2

  3. Basis djembe 1 (można dołożyć 3 B)

User

  1. frase 1 (start od ostatniego slapu)

  2. frase 2

  3. frase 3

  4. frase 4

  5. frase 8

  6. solobegeleidingen 1, sygnał, frase 2, frase 3, frase 4, frase 8, (przydałby się sygnał i składowa dłużej)

Download:

Fefo

Download: