Kassa Soro

Kassa Sorro v0

Sygnał?

|F-oo|-o-o|o-o-|o---|

|F-pl|-p-p|l-p-|l---|

F=oo (pl)

Wstęp

|---o|x-x-|x-x-|x--o|

|x-x-|x-x-|x--o|x-x-|

|x--o|-xoo|x-x-|x--o|

|-xoo|x-x-|x---|----|

D1 akompaniament

|x--x|x-oo|xx-x|x-oo|

D2 akompaniament

|ooxx|--xx|ooxx|B-xx|

D3 akompaniament

|o-xx|-Bxx|B-xx|BBxx|
|plpl|plpl|plpl|plpl|

Wskazówka - poniżej składowa z soliby:

|B-xx|-Bxx|B-xx|ooxx|

D4 akompaniament

|B-Bx|-x-B|B-B-|oo-B|
|p-pl|-l-l|p-p-|pl-l|

D5 akompaniament

|x-Bx|-xoo|x-x-|-xoo|

|x-Bx|-xoo|x-x-|F---| <--?

(F=xx)

D1 solo

|B--o|-xoo|x-x-|x--o|-xoo|x-x-|x---|----|
|p--l|-lpl|p-p-|p--l|-lpl|p-p-|p---|----|

D2 solo

|B x - x |- ooo o |o x - - |- - - - |

|p l - l |- plp l |p l - - |- - - - |

|Bx-x|-Roo|ox--|----|
|pl
-l|-Rpl|pl--|----|

R=oo (pl) rolki

|Bx-x|-oooo|ox-|----|
|pl-l|-plpl|pl-|----|

D3 solo (test 3 różnych sposobów zapisu)

|B--x|F-x-|x--x|F-x-|
|p--l|F-p-|p--l|F-p-|

F=xx (pl) xx

|B--x|x-x-|x--x|x-x-|
x x
|p--l|
p-p-|p--l|p-p-|
l l

D4 solo

|----|-oooo|oo--|----|
|----|-plpl|pl--|----|

Eszofmo

|ooxx|xxxx|ooxx|xxxx|

|ooxx|xxxx|ooxx|x---|

Sygnał (test rozmiaru 12)

|-xxxx|xoooo|o-xx|x---| Źle?

|xxxxx-|ooooo-|--xx|x---| OK?
|
plplp-|plpll-|--pl|p---|

Break

|--F-|F-F-|--F-|F-F-|

|xx-x|-x-x|x-x-|x---|
|pl
-l|-l-l|p-p-|p---|

F=xx (pl) xx

K

|xx-x|-xx-|xx-x|-xx-|
|oo-v|--v-|oo-v|--v-|

S

|x-xx|-xx-|x-x-|x-x-|
|o---|--v-|v---|o---|

D

|x-xx|-xx-|x-x-|x-x-|
|o-oo|----|--o-|o-o-|


Baletowo 1?

K |----|----|--o-|--o-|

S |--o-|----|----|o---|

D |oo-o|o-o-|oo--|----|

Baletowo 2?

K |--o-|--o-|--o-|--o-|

S |----|----|----|----|

D |oo-o|o-o-|oo--|o---|

Baletowo ZGJ???

K

|xx--|-xx-|xx-x|-xx-|
|oo-v|--v-|oo-
v|--v-|

S

|x-x-|x-x-|x-x-|x-x-|
|o---|--
v-|v---|o---|

D

|x-xx|-xx-|x-x-|x-x-|
|
o-oo|----|--o-|o-o-|

---------------------

|----|----|----|----|
|plpl|plpl|plpl|plpl|

oo

xx

F=xx xx

F=xx (pl) xx

R=oo (pl) rolki

Kassa: 10-minute practice track

Kassa: 10-minute practice track (126 bpm)