Imam muża kolko puża

2 Imam muża kolko puża

sinte 1 i 3

|....|....|o.o.|....| K

|....|o.o.|....|o.o.| S

|oo.o|....|....|....| D

|lp.l|p


|....|....|o.o.|....| K

|....|....|....|o.o.| S

|oooo|o.o.|....|....| D


Imam muża my zaczynamy. Nadzio go śpiewamy wolniej i potem znowu szybko i kończymy razem.


Imam muża kolko puża melodia.aac